Viser 11 resultat(er)

Liksomprosesser

Da jeg var Personellsjef for Luftforsvaret foreslo Stabsjefen i Forsvaret at personal-/HR-funksjonen for alle forsvarsgrener skulle sentraliseres. Personellsjefene fra Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Heimevernet ble sendt bort for å utrede konsekvensen av en slik løsning og komme tilbake med en anbefaling. Vi reiste og konkluderte med at det ikke var en god ide. Stabssjefen likte ikke …

Om å flytte målpålene

Siden 2009 har jeg, ved siden av min vanlige jobb, ledet arbeidet med å skape bolig og hjem for ti unge mennesker med utviklingshemming. De to første årene ble brukt til å finne ut hvordan vi kunne finansiere og gjennomføre et slikt prosjekt. Etter to år kjøpte vi en eiendom der vi ville bygge. Vi …

House of Cards

Andre sesong av TV-serien House of Cards er nettopp sluppet på Netflix. Hovedpersonen Francis Underwood går fra posisjonen som innpisker i kongressen til visepresident. Han bruker alle triks for å få mer makt, og spillet bak kulissene i det politiske miljøet portretteres på en brutal måte. Det er lett å bli fasinert av dette spillet …

Kan vi lære av historien?

Som livsoptimist er mitt svar ja, og det forutsetter at vi kjenner historien. Jeg liker å lese. Det er mange bøker i bokhyller hjemme og på kontoret. Forslag om å legge bøkene i kasser blir avvist. Bøkene og historiene i bøkene er en del av meg. I hyllene står det blant annet biografier. Katarina den …

Lederskap fra alle kanter?

Den tradisjonelle organiseringen av arbeid og lederskap har vært i den klassiske organisasjonsstrukturen med ledernivåer og utpekte sjefer som var ansvarlig for driften av virksomheten. Arbeidstakerne var ansatte med avgrenset ansvar. Dette har blitt utfordret. John T. Kotter har tydelig definert lederskap som noe annet enn Management. Mangement handler om drift, administrasjon og forvaltning. Kotter …

Naturen som læremester

Naturen er en god læremester. På vei opp til Kolsåstoppen er røttenes vei gjennom steinuren synlig. Trærne sender ut røttene der det er mulig. Røttene unngår umulige prosjekter, det vil si solid stein, for å sikre overlevelse og mulig vekst. Mange av oss bruker mye energi på ting vi ikke får gjort noe med (stein). …