Kontakt

e-post:         berit@allianselederutvikling.no

Berit Ovesen har arbeidet som lederutvikler og coach siden 2005.

Coachutdanningen har hun fra CTI (The Coaches Training Institute). Hun er sertifisert av International Coaching Federation, dvs hun er en Professional Certified Coach (PCC).

Hun har også videreutdanning innen Organization and Relationship Systems Coaching (ORSC) og har gjennomført CTIs internasjonale Leadership Program.

Berit startet sin yrkeskarriere og utdanning i Luftforsvaret. Derfra har hun befalsskole, 3-årig krigsskole, stabsskole I og stabsskole II, samt ulike kurs og topplederutdanning. Berit var førstelinjeleder som 20-åring og har siden hatt mellomlederstillinger og stillinger på strategisk nivå. Hun hadde ti ulike jobber i Forsvaret og var oberst da hun gikk over til det sivile yrkeslivet. Forsvaret vektla tydelighet i sin lederutdanning og praksis. Luftforsvaret vektla i tillegg teamarbeid.

På eget initiativ har Berit studert strategisk ledelse og økonomi. Hun har gjennomført bedriftsøkonomstudie ved Trondheim Økonomiske Høyskole og Master of Management studiet med fokus på strategisk ledelse, kognitiv psykologi og ledelse, makt og mening ved BI.

Berit er autorisert til å bruke Jungiansk Type Index (JTI/MBTI) og Teamkompasset.

Hun er gift og har to barn. Berits datter har en funksjonshemming. Det har gitt livet hennes helt nye dimensjoner.

Ærlig, uhøytidelig og målrettet er karakteristikker som passer på Berit.

Styrker

  • Har vært førstelinjeleder, mellomleder og leder på strategisk nivå
  • Har arbeidet i store komplekse organisasjoner som Forsvaret og sykehus i 26 år
  • Har erfaring fra styrearbeid
  • Har erfaring fra offentlige og private virksomheter
  • Sertifisert coach med mye praksis
  • Humor