Lederskap – en dimensjon som går ut over systemer og struktur

Leadership and management are two distinctive and complementary systems of action. Each has its own function and characteristic activities. Both are necessary for success in today’s business environment.

Management is coping with complexity. Its practices and procedures are largely a response to the emergence of large, complex organizations in the twentieth century.

Leadership, by contrast, is about coping with change.      John P Kotter

Bedrifter og organisasjoner trenger både systemer, planer, prosedyrer og en organisasjonsstruktur. I tillegg trenger bedriften lederskap, dvs ledere som tenker og handler der det ikke finnes retningslinjer, som  håndterer uventede situasjoner, utvikler bedriften, er proaktive og som leder mennesker. Denne forståelsen er grunnleggende i vår tenkning.

Noen ledere møter nye problemstillinger med: «La oss lage en ny retningslinje eller en ny prosedyre». Faren med å skape en kultur som er avhengig av prosedyrer og dokumentasjon, er at dokumentasjonen til slutt blir for omfattende, og at ledere og medarbeidere mister oversikten og blir handlingslammet. Å ha en god plan hjelpe ikke, hvis de som skal lede ikke vet om og kjenner planen.

Vi arbeider med å utvikle lederskapet, samtidig som vi respekterer at  systemer også er nødvendig. Trening på lederverktøy, og det at lederen kjenner seg selv, legger vi vekt på. Vi ønsker å bygge lederskapstankegangen slik at ledere og medarbeidere på alle nivå tar ansvar når det kreves.

Eksempel på en modell vi jobber med: