Naturen som læremester

Naturen er en god læremester. På vei opp til Kolsåstoppen er røttenes vei gjennom steinuren synlig. Trærne sender ut røttene der det er mulig. Røttene unngår umulige prosjekter, det vil si solid stein, for å sikre overlevelse og mulig vekst.

Mange av oss bruker mye energi på ting vi ikke får gjort noe med (stein).  Vi gjenopplever for eksempel episoder fra fortiden, bekymrer oss for framtiden, irriterer oss over andre menneskers atferd og bruker tankekraft på problemstillinger som ligger utenfor vår kontroll.

Fortiden er det dessverre ikke så mye vi får gjort noe med. Vi kan reflektere over og prøve å lære av det som har skjedd. Å bruke mye tid på å dvele ved det som har vært, kan bli en energilekkasje som gjør deg mindre til stede i hverdagen.

De fleste av oss har opplevd at våre verste fantasier om framtiden ikke har slått til. Så her ligger også en mulig energilekkasje. Satt på spissen får vi ikke gjort noe med fortiden, og strengt tatt vet vi ikke om vi har morgendagen. Det vi vet at vi har, er nå, nå og nå.

Det mennesket du i noen grad har kontroll på, er deg selv og dine handlinger. Vi kan prøve å påvirke andre. De som har vært utsatt for tenåringer har erfart at vi har begrenset kontroll på andres atferd. Å bruke mye tid på å ergre seg over andres atferd kan derfor være spilt energi.

Mange problemstillinger i arbeidslivet påvirker hverdagen din, samtidig som de ligger utenfor din kontroll. Mitt råd er å bruke mer tid på det du kan få gjort noe med. Da vil du få den gode mestringsfølelsen.
Vi kan selvfølgelig prøve å påvirke det som ligger utenfor vår kontroll, men hvis hovedfokuset ligger der, vil vi bli tappet.

Den energien vi har, bør vi passe godt på og bruke der den har størst effekt. Vi kan lære av naturen og unngå stein for å søke mot muligheter, vann og livsglede.

En fin maidag ønskes deg fra Berit

Opprinnelig publisert 6. mai 2013