Viser 2 resultat(er)

Systemtenkning – bør ledere evne å se sammenhenger?

Hvordan henger ting sammen? Bør ledere kunne se sammenhenger for å ta riktige beslutninger? Systemtenkning er en måte å se på problemer i sammenheng og som en del av et større system, i stedet for å se på dem som isolerte elementer. Systemtenkning vektlegger det å forstå helhet, relasjoner, interaksjoner og mønstre. Ved å bruke systemtenkning …

Lederskap fra alle kanter?

Den tradisjonelle organiseringen av arbeid og lederskap har vært i den klassiske organisasjonsstrukturen med ledernivåer og utpekte sjefer som var ansvarlig for driften av virksomheten. Arbeidstakerne var ansatte med avgrenset ansvar. Dette har blitt utfordret. John T. Kotter har tydelig definert lederskap som noe annet enn Management. Mangement handler om drift, administrasjon og forvaltning. Kotter …