Systemtenkning – bør ledere evne å se sammenhenger?

Hvordan henger ting sammen? Bør ledere kunne se sammenhenger for å ta riktige beslutninger?

Systemtenkning er en måte å se på problemer i sammenheng og som en del av et større system, i stedet for å se på dem som isolerte elementer. Systemtenkning vektlegger det å forstå helhet, relasjoner, interaksjoner og mønstre. Ved å bruke systemtenkning kan vi finne de virkelige årsakene til problemer i systemer og organisasjoner. Komplisert? Les videre 😊

LEAN er en metode som er basert på systemtenkning. LEAN brukes i mange bedrifter for å få til kontinuerlig forbedring. I LEAN samarbeider medarbeidere om å finne rotårsaken til problemer. Det gjør de ved å stille spørsmålet «hvorfor» om problemer flere ganger, til de finner den egentlige årsaken til problemene.
Ved å ta tak i rotårsaken – i stedet for symptomer – kan man lage gode løsninger.

Et eksempel som nevnes i Peter Senges bok «The Fifth Discipline Fieldbook», er en systemtenker og en bedriftsleder som går inn i et fabrikklokale. Der er det olje på gulvet. Bedriftslederen ber formannen tørke opp oljen. Systemtenkeren spør formannen hvorfor det er olje på gulvet. Formannen peker på et rør i taket som lekker. Bedriftslederen ber formannen om å fikse lekkasjen. Systemtenkeren spør hvorfor røret lekker. Formannen svarer at ledelsen har satt så høye produksjonsmål at rørene blir overbelastet, og derfor lekker de.

Norge har nå høye matpriser og generell inflasjon. Renten øker. Bedrifter sliter og flere går konkurs. Husholdningene strever med høye låne-, mat- og strømkostnader. Køene på fattighusene er lange. Hva kan rotårsaken til dette være?

En faktor som treffer alle og alt i Norge, er endring i strømprisene. Norge har bygd ut svært billig og ren vannkraft. Det har vært vårt store konkurransefortrinn.


To nye strømkabler med økt eksportkapasitet og tilslutning til det europeiske kraftmarkedet har gitt oss høye strømpriser de siste årene. Vi må betale europeisk markedspris for strømmen.
Dette har våre politikere bestemt. Er det rotårsaken til utfordringene vi har nå? Og har våre politikere sett sammenhengene før de besluttet å overlate prising av norsk vannkraft til den europeiske kraftbørsen Euronext?
Det er en viktig lederferdighet å se sammenhenger og se hvordan endring i en eller flere innsatsfaktorer vil påvirke bedriften eller systemene. Som ledere arbeider vi for forbedringer, derfor bør vi gjøre de riktige endringene.
Foreløpig har regjeringen gitt strømstøtte som har hjulpet litt, men ikke truffet alle. Sentralbanken har hevet styringsrenta for å bremse inflasjonen.
Disse tiltakene kan være det som kalles «Quick Fix» i systemtenkning.
Vil våre politikere finne og gjøre noe med rotårsaken?