Kjenn deg selv

Å kjenne seg selv er en grunnmur i lederskap og viktig for alle mennesker. Betydningen av å kjenne seg selv har vært kjent siden tidenes morgen. På gavlveggen til tempel der Orakelet i Delfi ga mennesker råd, stod det «Kjenn deg selv». Å kjenne seg selv var det første rådet alle fikk. Det er også der jeg starter med lederutvikling og coaching.

Den korte definisjonen på selvinnsikt er «innsikt i egen psyke og atferd».

  • Reflekterer du over egne tanker, følelser og atferd?
  • Kjenner du dine styrker og dine svakheter?
  • Har du evne til å observere deg selv og se hvordan du virker på andre?
  • Vet du hva som trigger følelser hos deg?
  • Kjenner du dine personlige verdier og din indre drivkraft?

Oprah Winfrey uttrykker det slik:

«The whole point of being alive is to evolve into the complete person you were intended to be».

 Oprah ser det som en livsoppgave å utvikle seg som menneske. Vi mennesker har dybde, og vi kan utvikle oss gjennom hele livet.

For å utvikle deg må du være til stede i livet ditt, og du må ha en åpen og lærende holdning i livet. Det er dessverre ikke alle som har disse to ferdighetene.

Det er mye i vår tid som forstyrrer oss slik at vi aldri er helt til stede. Telefonen, smartklokken, høyt tempo, mange oppgaver, et støyende arbeidsmiljø, lange arbeidsdager og mange korte tidsfrister kan resultere i dager som oppleves som sprint i et hamsterhjul uten tid til refleksjon. Hvis du aldri er helt til stede i nuet, går du glipp av mye. Dine kollegaer, de du er leder for, og familien vil oppdage det mentale fraværet. Du vil ikke få de gode samtalene og de gode innspillene. Det er mulig innspill er blitt presentert for deg, men du hadde kanskje tankene en annen plass. «Presens» som det heter på engelsk er superviktig, og ferdigheten kan utvikles.

Har du møtt mennesker som har alle svar og som finner dem i sitt eget hode? De er ikke nysgjerrige og er ikke interessert i ny informasjon. Uten interesse for ny kunnskap, blir det ikke mye læring. De vil oppleves som arrogante. Det kan også være et gap mellom deres selvbilde og det andre ser, og det skaper ikke tillit.

Jeg har jobbet med å utvikle mennesker store deler av livet. Alle kan øke egen selvinnsikt hvis de vil det. Coachingutdanningen har gitt meg mange gode verktøy. Jeg bruker også en analyse basert på Carl Gustav Jungs teorier. Analysen gir en klar forståelse av egne preferanser på fire viktige personlighetsdimensjoner.

Tilbakemeldinger i hverdagen kan brukes for å øke selvinnsikten. Ikke alle tilbakemeldinger er konstruktive, men gi dem en sjanse. Noen tilbakemeldinger er svært opplysende. Lytt godt, ikke gå i forsvar og reflekter over om du kan bruke tilbakemeldingen til noe. Mer om dette i et senere innlegg.

De gangene jeg har gitt opp å utvikle mennesker, har det handlet om personer som mangler tilstedeværelse, åpenhet og en lærende holdning.

Jeg oppdager stadig nye ting ved meg selv. Kanskje gjør du det også? En liten øvelse kan være å skrive ned dine antakelser. Hvilke tanker/antakelser gjør du deg om andre? Hva tror du deres intensjon er? Hva tror du deres mål er? Sjekk så ut om antakelsene stemmer, på en myk måte. Kanskje vil du oppdage at du, som jeg, er en god antakelsesmaskin som ikke alltid treffer blink 😊

God helg

Fra Berit