Hva er coaching

«Coaching er kunsten å tilrettelegge for prestasjon, læring og utvikling av en annen.»
Downey, 1999

Kundens behov er utgangspunktet for coachingprosessen.  Coachingen fokuserer på kundens verdier, drømmer, utfordringer, mål, valg, relasjoner og handlinger.

Samarbeidet er preget av refleksjon, læring og handling.

Resultatet av coaching er:

 • bevisste handlinger og valg
 • større livsglede
 • at du er en tryggere og tydeligere person
 • at du er en reflektert og tydelig leder
 • at du har tatt styringen over livet ditt og hverdagen din.

Co-Active Coaching er vår metode, se The Coaches Training Institute. Vi bruker også vår øvrige kompetanse, og det vi har lært om relasjons-, organisasjons- og systemcoaching (ORSC), se CRR Global.

Ledercoaching

Det stilles store krav til ledere i dag. De skal drifte, sørge for kontinuerlig forbedring og gjennomføre større endringer når det er nødvendig. Lederne skal forholde seg til sin leder, ledere på samme nivå og egne medarbeidere på en måte som er konstruktiv og skaper resultater.

Coaching er aktuelt for deg som føler at du trenger en fortrolig samtalepartner for å:

 • Utvikle ditt ansvarsområde og bedriften
 • Utvikle deg som leder, motivator og formidler
 • Utvikle dine medarbeidere
 • Håndtere balansen mellom jobb og privatliv
 • Passe på deg selv og ditt behov for å «lade batteriene»

Med andre ord – hele deg i jobbsituasjonen. Du velger selv tema!

Gode ledere har fin sammenheng mellom ord og handling – Walk the Talk. Vi vet at tiden ofte ikke strekker til og at mange har en ambisjon om både å utvikle lederskapet og å holde seg i form. Vi tilbyr Walk and Talk for å møte dette behovet. Oslo har flere naturperler som vi bruker.

Personlig utvikling

Livscoaching

Livet er en spennende reise, men reisen blir ikke alltid slik vi har tenkt.

Av og til møter vi motbakker. Noen bakker er så bratte at identitetskrise er det riktige navnet på bakken. Tempoet kan være så stort at vi ikke får gjort det som er riktig og viktig for oss. Noen ganger er vi bare slitne, mens andre ganger ønsker vi oss litt mer fart i livet vårt.

På et tidspunkt vil de fleste av oss møte behovet for å reflektere over fremtiden og hvordan vi vil at den skal være. Årsakene til dette kan være mange, f eks:

 • Alder – prioriteringer endrer seg
 • Endring i arbeids- eller livssituasjonen
 • Avgang som leder
 • Balansen mellom arbeid og familie
 • Rystende hendelser

Uansett utfordring kan coachen hjelpe deg til å sortere, ta bevisste valg og til å finne ditt gode liv. Coachen kan også utfordre deg og glede seg sammen med deg.

Hvordan

Inntakssamtale

Først gjennomføres en inntakssamtale. Her klargjør vi hva som er temaet og hvordan det ønskes at samarbeidet mellom coach og kunde skal være. Denne samtalen varer 2 timer.

Varighet samtaler

Samtalene varer generelt fra 1 til 2 timer.

Mellom samtalene

Det må beregnes litt tid til refleksjon og oppgaveløsing ut fra hva som har kommet fram under samtalen. Kunden kan selvsagt kontakte sin coach underveis for ekstra støtte eller oppmuntring.

Sted

I AllianseCoachings lokale, ute (Walk and Talk) eller hos kunden. Det er også vanlig at coachingsamtaler gjøres på Teams/Zoom /Skype eller telefon. Coaching på kveldstid: Fortrinnsvis pr telefon. Dette må avtales nærmere.

Avtale

Coach og kunde lager en avtale. Det er vanlig at en relasjon mellom coach og kunde varer 3-6 måneder. Noen ganger også lenger.