Lederskap fra alle kanter?

Den tradisjonelle organiseringen av arbeid og lederskap har vært i den klassiske organisasjonsstrukturen med ledernivåer og utpekte sjefer som var ansvarlig for driften av virksomheten. Arbeidstakerne var ansatte med avgrenset ansvar.

Dette har blitt utfordret. John T. Kotter har tydelig definert lederskap som noe annet enn Management. Mangement handler om drift, administrasjon og forvaltning. Kotter knytter lederskapsbegrepet til det å håndtere endringer.
Seth Godin sier at stabilitet er en illusjon, og at de organisasjonene som klarer å ødelegge status quo, er de som vil vinne.

Hvis dette er sant, trenger vi mer lederskap. Jeg går på et internasjonalt lederskapsprogram og var innledningsvis overrasket over hvor lite vekt det var lagt på å lede mennesker.
Fra blomsterenga må jeg erkjenne at dette handler om at min tenkning er fundert på de gamle organisasjonsmodellene og tankene omkring ledelse.
Den nye måten å tenke på er at lederskap kan finnes på alle nivåer i organisasjonen, og at de gode lederne setter pris på initiativ fra alle som kan bidra til å utvikle organisasjonen. Det kan komme lederskapsinitiativ fra bunnen av organisasjonen, utenfra fra støttespillere, og fra toppen.
Utfordringen er å ha sjefer som er trygge og som kan se gaven i initiativene.

Nelson Mandela snakker om lederskap i sin biografi. Han sier: ”Jeg har bestandig bestrebet meg på å lytte til det hver enkelt hadde å si i en diskusjon før jeg kom til min egen mening. Ofte er min mening rett og slett en sammenfatning av det jeg har hørt i diskusjonen. Jeg husker alltid den grunnleggende tesen til regenten (høvding Jongintabu): En leder, sa han, er som en gjeter. Han holder seg bak flokken, lar de raskeste gå foran, mens de andre følger etter, uten å vite at de hele tiden blir styrt bakfra.”

Nyt sommeren med Mandelas kloke ord og reflekter over hvordan du har det med initiativ og inspirasjon til utvikling og forbedring.

Smil fra Berit

Opprinnelig publisert 19. juni 2013