Kontakt

e-post:         elen@allianselederutvikling.no

Elen Krohn Gjessing er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, coach, lederutvikler og lektor. Bosatt i New York / Oslo.

Elen har i mange år arbeidet med lederutvikling og organisasjonsutvikling i privat og offentlig virksomhet. Hun lager og gjennomfører lederprogrammer, og coacher enkeltledere, ledergrupper og faggrupper. Hun er spesielt opptatt av å gi førstegangsledere de beste forutsetninger for å lykkes. Elen har også erfaring som mentorcoach, og med å støtte personer som er i ferd med å foreta endringer i sitt karriereløp.

Elen er utdannet co-active coach (CPCC) fra The Coaches Training Institute (CTI), har utdannelse i relasjonscoaching (ORSC) fra Center for Right Relationship, og har tatt CTI Leadership programmet. Hun er sertifisert i analyseverktøyet JTI (MBTI typepsykologi for enkeltpersoner og team). Hun har tatt praktisk pedagogisk utdannelse i tillegg til spesialpedagogikk. Hun har også tatt programmene Consulting og Business Process Management ved Handelshøyskolen BI.

Elen foreleser ved Fagskolen Kristiania, og har i flere år vekslet mellom undervisning og lederroller i videregående skole. Hun har vært seniorrådgiver i tidligere Statskonsult, og forhandlet innkjøp for Oslo kommune og Ullevål sykehus. Som lederutvikler har hun særlig hatt fokus på eiendomsutvikling, hotell og andre servicenæringer.

Elen er aktiv i ulikt frivillig arbeid, og har vært folkevalgt i Oslo.

Kvalitetsbevisst, nysgjerrig og leken er karakteristikker som passer på Elen.

Styrker

  • Erfaring fra statlig, kommunal og privat sektor, og fra undervisningssektoren og sykehus
  • Erfaring med å coache ledere i offentlig og privat virksomhet
  • Erfaring som leder
  • Kompetanse innen coaching
  • Fokus på utvikling og læring