Lederrollen og offerrollen

Vi kjenner alle noen som stort sett er i en offerrolle eller som definer seg som et offer. Det betyr at de ikke kjenner at de kan ta ansvar for eget liv og egne handlinger. Deres forståelse er at de ikke har innflytelse på eget liv. Forklaringen på det som skjer, legges utenfor dem selv. Typiske tanker er: “Hvorfor skjer dette alltid med meg”, “Nå skjedde det og det med meg”, “Han/hun/det har skyld i at livet mitt ikke er bra” og “Hadde bare det og det skjedd, hadde livet mitt blitt bra”.

En mer aktiv tilnærming til livet er å ta ansvar for eget liv og handlinger. Dette er svært viktig dersom du har en lederrolle. Lederskap handler om å ta ansvar. Det handler først om å ta ledelse i eget liv. I lederrollen hender det også at vi føler at vi ikke har kontroll. Da kan jeg anbefale noen tilnærminger:

  • Finn ut hva du har kontroll over og ha fokus på det
  • La saker som ligger langt utenfor det du har innflytelse på ligge, f eks storpolitikk, tidligere hendelser i livet (de kan bare brukes til læring), mm
  • Bestem deg for hvordan du håndterer det som skjer med deg. Du kan ikke styre hva som skjer med deg. Skjebnen kan være ublid, og livet er ikke rettferdig. Dette handler om hvordan du tar det som skjer med deg
  • Husk at du kan være menneskelig og sårbar uten å være et offer

Alvorlige hendelser i livet og på jobb kan sette selv erfarne leder ut. Den viktigste jobben du har da er å komme deg ut av offerfella så fort som mulig.

Jeg har observert ledere som stort sett er i offerrollen. Det er en uting. En leder skal blant annet vise vei. En leder som ikke har kontroll over eget liv, kan ikke vise vei. Det vil gjøre noe med medarbeiderne. Hvem vil følge et offer? Uten følgere, er du ikke leder. Enkelte ledere og i enkelte bransjer brukes offerrollen ubevisst. I kulturer der man er opptatt av skyld og det ikke å gjøre feil, kan offerlederen bli en av de rollene lederne spiller på. Det blir en manipulativ ledelse som ikke har en god retning, og som skaper utrygghet.

Konklusjonen er at offerrollen ikke er forenelig med godt lederskap.

Som coach arbeider jeg mye med bevisstgjøring av hvordan mennesker ser på seg selv. Ingen har det godt i offerrollen. Sjansen for å oppleve mestring er minimal. Unngå derfor offerrollen på alle arenaer i livet.

God høst med et aktivt forhold til deg selv og livet ditt!

Med vennlig hilsen Berit

Opprinnelig publisert 15. oktober 2016