Raison d´être eller grunnen til å eksistere

Begrepet og betydningen av begrepet Raison d’être ble ofte diskutert i Forsvaret. Hva er Forsvarets eksistensberettigelse? Nylig dukket begrepet opp for meg igjen.

Jeg har ledet arbeidet med å kjøpe tomt, bygge og sette i drift omsorgsleiligheter for ti unge mennesker med utviklingshemming. Den ene av de ti er min datter. Prosessen har vært lang (7 år) og krevende. Nå er leilighetene ferdig, og de ti unge har flyttet inn i sine selveide leiligheter.

Jeg har vært styreleder for et aksjeselskap og et borettslag i tilknytting til boligene. På et styremøte kom spørsmålet opp: Hva er vi? Det ferskeste styremedlemmet hevdet at vi er et styre for et borettslag, og derfor burde vi konsentrere oss om økonomisk forsvarlig drift, vedlikehold av bygningen, driftsavtaler, IK-system og lignende.

Oppstarten på prosjektet var i 2009 med en liten verdiorientert gruppe. Vi arbeidet fram en visjon for hva vi ønsket å skape lenge før det ble satt en spade i bakken. Visjonen handlet om et hjem, ikke boliger, et fellesskap og et grønt miljø. Gruppen som startet prosjektet hadde et sterkt ønske om å skape en god, innholdsrik og trygg framtid for ungdommene.

Den grønne tomten ble funnet, to arkitekter tegnet et hus basert på visjonen og en seriøs entreprenør bygde huset. Så var det bare å fylle huset og leilighetene med innhold. Der stoppet gruppens påvirkning, for omsorgstjenestene skulle leveres av kommunen og kommunen har sin egen måte å arbeide på.

Etter å ha hørt på yngste styremedlem stilte jeg et nytt spørsmål til styret: Hvorfor er vi til? Hva er vårt Raison d’être? Min tanke var at hvis vi skulle være tro mot den opprinnelige visjonen, måtte vi som styre også arbeide med å skape det gode innholdet i boligene, slik at de ble opplevd som et varmt, trygt og godt hjem. Vi er på vei, men ikke helt i mål der. Det er vår neste utfordring.

For å sikre at din organisasjon arbeider med de riktige tingene og ikke bare gjør tingene riktig, og for å unngå å bli hengende fast i det trivielle, er det viktig å stille spørsmålet med jevne mellomrom. Hva er din organisasjons Raison d’être? Kanskje det også kan være lurt å reflektere over hva din Raison d’être er?

God sommer!

Opprinnelig publisert 20. juli 2016