Viser 21 resultat(er)

Påvirkning: Gi og ta – et kraftfullt påvirkningsverktøy

Den mangeårige skiskytterpresidenten Anders Besseberg (77) er tiltalt for grov korrupsjon. Påtalemyndigheten anklager han for å ha tatt imot bestikkelser i form av prostituerte tilbudt av russere, eksklusive klokker, påspanderte jaktturer og leasingbil betalt av et selskap som skaffet markedsavtaler. Besseberg kjenner seg ikke igjen i påstandene. Rettssaken starter 9. januar 2024. Utfallet av rettssaken …

Coachende ledelse – en start

Kan ledere kombinere det å være leder med det å være coach? Svaret er nei og svaret er ja. En vesentlig forutsetning for coaching er fravær av makt. Som leder vil du alltid ha makt over dine medarbeidere. Dere er ikke likestilte. I et coachsamarbeid er fravær av makt og at coachen og den som …

Kjenn deg selv

Å kjenne seg selv er en grunnmur i lederskap og viktig for alle mennesker. Betydningen av å kjenne seg selv har vært kjent siden tidenes morgen. På gavlveggen til tempel der Orakelet i Delfi ga mennesker råd, stod det «Kjenn deg selv». Å kjenne seg selv var det første rådet alle fikk. Det er også …

Systemtenkning – bør ledere evne å se sammenhenger?

Hvordan henger ting sammen? Bør ledere kunne se sammenhenger for å ta riktige beslutninger? Systemtenkning er en måte å se på problemer i sammenheng og som en del av et større system, i stedet for å se på dem som isolerte elementer. Systemtenkning vektlegger det å forstå helhet, relasjoner, interaksjoner og mønstre. Ved å bruke systemtenkning …

Verdiene respekt og verdighet

24 år som offiser i Luftforsvaret preger meg. Mange har en forestilling av hva Forsvaret er og hva en offiser er.  I Forsvaret er det flere subkulturer. Kulturen og verdiene i en organisasjon påvirkes sterkt  av oppgavene til organisasjonen. Luftforsvaret arbeider i team rundt teknologisk avanserte systemer.  Det betyr at det utvikles respekt for den enkeltes bidrag og at autoritet basert …

Raison d´être eller grunnen til å eksistere

Begrepet og betydningen av begrepet Raison d’être ble ofte diskutert i Forsvaret. Hva er Forsvarets eksistensberettigelse? Nylig dukket begrepet opp for meg igjen. Jeg har ledet arbeidet med å kjøpe tomt, bygge og sette i drift omsorgsleiligheter for ti unge mennesker med utviklingshemming. Den ene av de ti er min datter. Prosessen har vært lang …

Liksomprosesser

Da jeg var Personellsjef for Luftforsvaret foreslo Stabsjefen i Forsvaret at personal-/HR-funksjonen for alle forsvarsgrener skulle sentraliseres. Personellsjefene fra Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Heimevernet ble sendt bort for å utrede konsekvensen av en slik løsning og komme tilbake med en anbefaling. Vi reiste og konkluderte med at det ikke var en god ide. Stabssjefen likte ikke …

Om å flytte målpålene

Siden 2009 har jeg, ved siden av min vanlige jobb, ledet arbeidet med å skape bolig og hjem for ti unge mennesker med utviklingshemming. De to første årene ble brukt til å finne ut hvordan vi kunne finansiere og gjennomføre et slikt prosjekt. Etter to år kjøpte vi en eiendom der vi ville bygge. Vi …