Forever Young

Til min 21-årsdag fikk jeg et dikt fra en god venn.
Det var skrevet på skrivemaskin, og papiret er i dag gulnet.

Diktet var Bob Dylans Forever Young:

May God bless and keep you always,
May your wishes all come true,
May you always do for others
And let others do for you.
May you build a ladder to the stars
And climb on every rung,
May you stay forever young,

May you grow up to be righteous,
May you grow up to be true,
May you always know the truth
And see the lights surrounding you.
May you always be courageous,
Stand upright and be strong,
May you stay forever young,

May your hands always be busy,
May your feet always be swift,
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift.
May your heart always be joyful,
May your song always be sung,
May you stay forever young.

Diktet har fulgt meg hele livet. Jeg har lest det og sagt det høyt for meg selv når det har buttet imot.

Jeg har gitt det til ungdommer som har vært i starten av livet.

Når jeg har ledersamlinger, tenker jeg på det når jeg en sjelden gang kommer i kontakt med mennesker som er lite villige til å tenke nytt.

Slik verden utvikler seg, kreves det at vi har et ungt sinn og bruker nysgjerrigheten livet ut.

Så nynn gjerne for deg selv:
«Forever Young, Forever Young, May You and I Stay Forever Young».

Hilsen Berit

Opprinnelig publisert 14. april 2013