Viser 1 resultat(er)

Systemtenkning – bør ledere evne å se sammenhenger?

Hvordan henger ting sammen? Bør ledere kunne se sammenhenger for å ta riktige beslutninger? Systemtenkning er en måte å se på problemer i sammenheng og som en del av et større system, i stedet for å se på dem som isolerte elementer. Systemtenkning vektlegger det å forstå helhet, relasjoner, interaksjoner og mønstre. Ved å bruke systemtenkning …