Mental trening – Når du tror du er død har du brukt 50 prosent

Mental trening er i søkelyset i avisene denne helgen, se blant annet kommentar i Aftenposten.

Når det røynet på under opptaksprøven og i aspirantperioden på befalsskolen, sa vår troppssjef løytnant Iversen: “Når du tror du er død, har du bare brukt 50 prosent”. Gjennom den militære treningen ble det ganske klart for alle som kom igjennom den, at vi hadde mye å gå på i krevende situasjoner, og vi trente oss opp og ble fokuserte og sterke.

Da jeg senere troppet opp på krigsskolen og tok fatt på den høyere militære utdanningen, fikk vi andre verktøy. Vi lærte psykologi, gikk på sensitivitetskurs og ble spurt: «Hva føler du nå?»
Jeg må innrømme at jeg hadde problemer med å få tak i hva jeg følte. I flere år hadde jeg blitt trent til ikke å kjenne etter, for å fortsette selv om det smertet.

Jeg har brukt mange år for å komme i god kontakt med kropp og emosjoner. Det er en veldig viktig kompetanse i tillegg til ren mental trening.

Helt sentralt i coaching er verktøy som bygger opp den mentale styrken vi mennesker trenger for å gå inn i livet og møte det som fru Fortuna måtte finne på å plassere foran oss. Verktøy som rydder unna unødvendige negative tankemåter og energilekkasjer er en naturlig del av dette. Det frigjør energi og utløser vårt potensial.

Samtidig er balanse et sentralt coachingområde i CTIs coachutdanning. I Norge har vi et uttrykk som sier noe om å ta for mye Møllers tran. Som ledere og mennesker er det viktig å finne den riktige balansen, det vil si å kunne ha to tanker i hodet samtidig. Det er viktig å kjenne etter i kroppen om det du gjør er bærekraftig over tid.
For eksempel kjører noen av våre toppidrettsutøvere seg selv så hardt at kroppen insisterer på en timeout. Har du nok overskudd til å se hva som foregår, til å ta tak i nye utfordringer, se trender og posisjonere din bedrift? Er helsa bra? Eller er du så kjørt at alt er et ork? 
Uansett hvordan overskuddet er, gagner det ingen at du snakker deg selv ned og at du ikke ser dine egne sterke sider.

Så konklusjonen fra en løvtung eng er: jobb med mental trening, utvikle deg som menneske, men ikke kjør deg selv så hardt at det går ut over helse, familie og ditt mentale overskudd til å utvikle det du har ansvar for.

Høsthilsen fra Berit

Opprinnelig publisert 27. oktober 2013